PGD Tolmin je bilo ustanovljeno leta 1881. Po kategorizaciji je razvrščeno v IV. kategorijo in je hkrati osrednja gasilska enota v občini Tolmin. Poleg svojega požarnega okoliša, ki zajema 140 km2 in ima približno 7000 prebivalcev, pa kot osrednja enota in enota širšega pomena pokrivamo območje celotne občine Tolmin s 382 km2 in približno 12500 prebivalci. Leta 1997 je društvo z Upravo RS za zaščito in reševanje podpisalo pogodbo o posredovanju v primerih prometnih nesreč, nesreč z nevarnimi snovmi, nesreč na vodi in nesreč v železniških predorih. V zadnjih letih društvo beleži konstanten porast števila posredovanj. V zadnjem času se letna številka giba okrog 150, kar nas uvršča med najbolj obremenjena prostovoljna gasilska društva v Sloveniji.

Društvo združuje 106 članov in članic, ki so aktivni vsak na svojem področju skozi vse leto. Mlajši svoje znanje pridobiva na rednih tedenskih vajah, njihov trud in znanje pa razkrivajo uspehi na vseh nivojih mladinskih tekmovanj na področju Republike Slovenije. Članice ženske desetine se aktivno vključujejo v vse aktivnosti društva, delujejo tudi na vseh posvetih in vajah članic v GZ Tolmin in širše. Aktivni so tudi veterani, ki se redno udeležujejo aktivnosti, ki povezujejo vse veterane v GZ Tolmin. Člani in članice operative, ki predstavljajo skozi posredovanja najbolj obremenjen segment članstva, se poleg tega tudi redno izobražujejo. Interno izobraževanje poteka na 26. rednih vajah operative. Poleg le-teh pa so naši člani redni udeleženci izobraževanj in usposabljanj v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani.

“Taktika brez tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je brez smisla” (M. Vrhovec)

Vso izobraževanje pa ni zaman. Z razvojem novih tehnologij, najbolj je to očitno v avtomobilski industriji, se spreminja tudi taktika posredovanj. Ker zgornji rek preverjeno drži, mora društvo stopati v korak s časom tudi na področju tehnike in opreme. V zadnjih petih letih je društvo skoraj popolnoma prenovilo vozni park s sodobnimi vozili in opremo, potrebno za skoraj vsakodnevno reševanje ob najrazličnejših nesrečah.

grb