Operativa je srce društva. Sestavlja jo 64 operativnih članov in članic, ki se redno izobražuje in usposablja za izvajanje nalog gasilske službe. Operativa se srečuje na 26. rednih nedeljskih vajah, kjer se člani operative urijo v delu z raznoliko opremo, ter z izvajanjem različnih scenarijev nesreč utrjuje svoje znanje taktike in nastopa moštva.

Posebno izobraževanje operativcev poteka na Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani, kjer poteka tudi usposabljanje poklicnih gasilcev.
Trenutna struktura izobraženosti operativnih članov:
Specialnost Št. usposobljenih članov
Strojnik 20
Nosilec izolirnega dihalnega aparata 28
Tehnični reševalec 39
Posredovalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi 24
Bolničar 3
Uporabnik radijskih postaj 9
Tečaj za delo z motorno žago 3
Helikopetrsko reševanje 10
Gašenje notranjih požarov 13
Predavatelj 2
Inštruktor 3
Mentor mladine 3
Sodnik gasilskih in gasilsko-športnih disciplin 2

Operativni člani se poleg strokovnega usposabljanja udeležijejo tudi izobraževanj in tečajev za pridobitev teoretičnih znanj, ki služijo kot podpora strokovnemu znanju. Tako imamo naslednjo strukturo kadra:
Čin Št. članov
Gasilec 15
Gasilec I. stopnje 7
Gasilec II. stopnje 5
Višji gasilec 9
Nižji gasilski častnik 9
Nižji gasilski častnik I. stopnje 2
Nižji gasilski častnik II. stopnje 7
Gasilski častnik 2
Gasilski častnik I. stopnje 2
Gasilski častnik II. stopnje 5
Višji gasilski častnik 2
Višji gasilski častnik I. stopnje 1