prikolica NevSnov
prikolica NevSnov
Namen: Prikolica za nevarne snovi
Oprema:
Plavajoča zavesa XX m
oprema za postavitev zavese
pivniki